Ramowy rozkład dnia - GRUPA III

6.30 - 8.00
schodzenie się dzieci
zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
praca indywidualna z wychowankami
czytanie

8.00 - 8.10
ćwiczenia poranne
zabawy ruchowe
praca wyrównawcza z wychowankami
przygotowanie do śniadania
czynności samoobsługowe

8.15
śniadanie


8.30- 10.30
zajęcia dydaktyczne kierowane przez nauczyciela; realizacja podstawy programowej; zajęcia dodatkowe


10.30 – 11.45
zajęcia dodatkowe wg harmonogramu
spacery
zabawy dowolne na placu przedszkolnym
zabawy dowolne w sali
zabawy ruchowe
praca indywidualna z dziećmi
przygotowanie do obiadu
czynności samoobsługowe

11.50
obiad

12.15 - 13.00
relaks- czytanie, słuchanie muzyki lub bajek

13.00 – 14.40
zabawy swobodne dzieci
praca indywidualna z wychowankami
przygotowanie do podwieczorku
czynności samoobsługowe

14.45 -
podwieczorek

15.00 – 17.30
zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
praca indywidualna z wychowankami
zabawy ruchowe
pobyt na placu zabaw
rozchodzenie się dzieci do domu
Przedszkolowo.pl logo